GoogleAnalize

Pogoji za certificirane partnerje storitve Google Analytics

Hvala

Vaše sprejetje določil in pogojev programa certificiranih partnerjev storitve Google Analytics (GACP) smo poslali v obravnavo. Vašo prijavo bomo pregledali in vam v kratkem odgovorili.

Kot je navedeno v razdelku 1 določil in pogojev, članstvo v programu GACP stopi v veljavo samo v primeru prejema Googlovega pisnega potrdila po e-pošti.

Kot del postopka prijave morate sprejeti te pogoje programa (»pogoji«) podjetja Google Inc. (»Google«). Ti pogoji se nanašajo na vaše sodelovanje kot certificirani partner storitve Google Analytics (»GACP«) v programu certificiranih partnerjev storitve Google Analytics (»program GACP«). S sprejetjem teh pogojev potrjujete, da imate pooblastila, da zavežete osebo, navedeno v prijavi, programu GACP (v nadaljevanju s skupnim imenovanjem za vas in to osebo kot »vi«).

S KLIKOM GUMBA »STRINJAM SE S POGOJI« SPODAJ SE STRINJATE, DA Z DATUMOM KLIKA TI POGOJI POSTANEJO ZA VAS OBVEZUJOČI. VENDAR PA UPOŠTEVAJTE, DA V SKLADU S TEMI POGOJI NE BOSTE DEL PROGRAMA GACP IN NE BOSTE IMELI NOBENIH PRAVIC, DOKLER VAS GOOGLE NE SPREJME IN SAMO ČE VAS SPREJME V PROGRAM GACP, KOT JE OPISANO V RAZDELKU 1 SPODAJ.

 1. Sodelovanje v programu. Vaše sodelovanje v programu GACP je pogojeno z Googlovim sprejetjem, ki ga Google sprejme ali zavrne po lastni presoji. Vaše sprejetje v program GACP stopi v veljavo, ko Google po e-pošti potrdi vaše sprejetje.
 2. Prednosti programa. Če vas Google sprejme v program GACP, lahko (a) na svojem spletnem mestu in v tržnem gradivu navedete, da ste član programa GACP, kar vključuje uporabo logotipa programa GACP, ki ga zagotovi Google, in (b) strankam zagotavljate storitve usposabljanja in podpore za Google Analytics, za katere ste usposobljeni kot član programa GACP. Uporaba logotipa GACP (in katerih koli drugih blagovnih znamk Google, ki jih dovoljuje Google) mora biti skladna s pravili uporabe blagovnih znamk Google, ki so na voljo tukaj, in je predmet dodatnih pogojev, ki jih najdete tukaj. Brez predhodnega pisnega strinjanja Googla v medijih ne smete objavljati sporočil, v katerih navajate, da ste član programa GACP ali da sodelujete v njem. Google vam lahko kadar koli odvzame dovoljenje, da se predstavljate kot član programa GACP in uporabljate logotip GACP ali druge blagovne znamke Google.
 3. Pravila sodelovanja v programu.
  1. Ohranjanje kvalifikacij. Nekaj dejavnikov, na podlagi katerih Google oceni vašo prijavo v program GACP, je opisanih tukaj. Po sprejetju v program GACP morate ohranjati te kvalifikacije (ki jih Google lahko spremeni), če želite ostati član programa GACP.
  2. Podatki in poročanje. Če vas Google sprejme v program GACP, mu dajete dovoljenje, da prikaže vašo blagovno znamko in druge podatke o vas ter vas predstavi kot člana programa GACP, vključno na strani z imenikom programa GACP, ki je trenutno tukaj. Podatke morate redno posodabljati, tako da uporabite spletno konzolo, ki jo najdete tukaj. Poleg tega morate do zadnjega delovnega dne vsakega koledarskega četrtletja oddati poročilo o sodelovanju s strankami v obliki, ki jo določi Google.
  3. Odnosi s strankami. Svoje stranke morate obvestiti, da ste neodvisno podjetje, ki ni zaposleno ali podprto s strani Googla oz. kakor koli drugače povezano z njim. Sami odgovarjate za kakršne koli storitve, ki jih zagotovite svojim strankam, vključno z zaračunavanjem storitev in vsemi drugimi vidiki odnosov s strankami. Za preprečevanje zmede pri strankah storitev za Google Analytics, ki jih nudite svojim strankam, ne smete podeljevati podizvajalcem. Storitve morate zagotavljati na strokoven, odziven in kakovosten način v skladu z razumnimi panožnimi standardi. Storitve morate izvajati na način, ki je skladen s pogoji uporabe storitve Google Analytics in katerimi koli drugimi povezanimi pravilniki, ter ne smete povzročiti ali spodbujati svojih strank, da kršijo pogoje uporabe storitve Google Analytics in katere koli druge povezane pravilnike. Če Google zagotovi katere koli druge dodatne izdelke, gradivo ali orodja in se odločite, da jih boste uporabljali, mora biti njihova uporaba v skladu s temi pogoji in morebitnimi dodatnimi pogoji, ki jih zagotovi Google. Vi sami (in ne Google) ste odgovorni za kakršne koli stroške, ki nastanejo v povezavi z zagotavljanjem storitev strankam in sodelovanjem v programu GACP.
 4. Brez jamstev; Omejitev odgovornosti. GOOGLE IN NJEGOVI PARTNERJI ZAVRAČAJO VSA IZRECNA ALI VSEBOVANA JAMSTVA, VKLJUČNO Z JAMSTVI GLEDE NEKRŠITEV, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN USTREZNOSTI ZA KATERI KOLI NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE. GOOGLE IN NJEGOVI PARTNERJI ZAVRAČAJO VSE NEPOSREDNE, POSLEDIČNE, POSEBNE, POSREDNE, EKSEMPLARIČNE, KAZENSKE ALI DRUGE ODGOVORNOSTI, KI BI LAHKO IZHAJALE IZ POGODBENEGA, KAZENSKEGA ALI KATEREGA KOLI DRUGEGA PRAVA, POVEZANEGA S PROGRAMOM GACP IN STORITVIJO GOOGLE ANALYTICS. TE OMEJITVE ODGOVORNOSTI VELJAJO NE GLEDE NA NEIZPOLNITEV BISTVENEGA NAMENA KATEREGA KOLI OMEJENEGA PRAVNEGA SREDSTVA IN V NAJVEČJI MERI, KI JO DOVOLJUJE ZAKON.
 5. Odškodnina. Strinjate se, da boste Google in njegove partnerje ščitili in varovali pred kakršnimi koli zahtevki tretjih oseb in povezanimi stroški, ki bi izhajali iz vaše kršitve teh pogojev, sodelovanja v programu GACP ali kakršnih koli storitev, ki jih zagotovite svojim strankam, ter boste prevzeli odgovornost zanje in povrnili škodo.
 6. Zaupnost. »Googlove zaupne informacije« so informacije, ki vam jih Google razkrije v zvezi s temi pogoji in imajo oznako »zaupno« oz. bi se v teh okoliščinah običajno obravnavale kot zaupne informacije.  Googlove zaupne informacije ne vključujejo informacij, ki ste jih že poznali, ki pridejo v javnost brez vaše krivde, ki ste jih sami razvili ali ste jih zakonito prejeli od tretje osebe. Strinjate se, da Googlovih zaupnih informacij ne boste nikomur razkrili, razen svojim partnerjem, zaposlenim in zastopnikom, ki morajo biti seznanjenimi z njimi in so se pisno strinjali, da jih ne bodo razkrili nobenim tretjim osebam. Te osebe in subjekti lahko uporabljajo Googlove zaupne informacije samo za izvajanje pravic in izpolnjevanje obveznosti, ki so določene v teh pogojih, pri tem pa morajo izvajati razumne ukrepe za njihovo zaščito.
 7. Prekinitev sodelovanja. Sodelovanje v programu GACP je prostovoljno. Če želite prekiniti sodelovanje v programu GACP, obvestite Google na e-poštni naslov gaac-core@google.com, da vas bomo lahko odstranili iz programa. Google lahko zaradi katerega koli razloga in brez odgovornosti do vas ukine te pogoje programa GACP ali onemogoči oz. prekine vaše sodelovanje v programu GACP. V primeru prekinitve ali onemogočitve z vaše strani ali strani Googla se ne smete več predstavljati kot član programa GACP ter morate s spletnega mesta in iz tržnega gradiva odstraniti logotip programa GACP in druge blagovne znamke Google. Določbe iz razdelkov 4, 5, 6, 7 in 9 veljajo tudi po prenehanju veljavnosti teh pogojev.
 8. Spreminjanje. Google lahko kadar koli spremeni te pogoje. Spremembe, ki jih izvede, stopijo v veljavo takoj. Če se ne strinjate z njimi, je edino pravno sredstvo, ki vam je na voljo, da prekinite sodelovanje.
 9. Razno. Google obdrži vse pravice v storitvi Google Analytics ter vseh drugih Googlovih izdelkih in gradivu; vi ne pridobite nobenih pravic v storitvi Google Analytics ali katerem koli drugem Googlovem izdelku ali gradivu. Poleg zagotavljanja skladnosti s temi pogoji morate delovati tudi v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi Googlovimi pravilniki, ki so povezani z vašim sodelovanjem v programu GACP. Te pogoje ureja kalifornijska zakonodaja, kar pa ne vključuje kalifornijskih pravil za izbiro prava. V PRIMERU KAKRŠNIH KOLI SPOROV V ZVEZI S TEMI POGOJI POGODBENI STRANKI PRIZNAVATA OSEBNO IN IZKLJUČNO PRISTOJNOST SODIŠČ IZ OKROŽJA SANTA CLARA V KALIFORNIJI. Ti pogoji predstavljajo celoten sporazum med pogodbenima strankama v zvezi s to zadevo ter nadomestijo vse prejšnje ali obstoječe sporazume na to temo. Če Google ne uspe uveljaviti katere od določb, to ne pomeni, da se je taki določbi odpovedal. Če je katera koli od določb neizvršljiva, se zadevna določba in vse povezane določbe razlagajo na način, ki najbolje ustreza njihovemu namenu. Ti pogoji ne podeljujejo nobenih pravic tretjim osebam. Pravic, ki so vam dodeljene v teh pogojih, ne smete prenesti na tretje osebe. Vsak tak poskus je ničen. Vi in Google sta zunanja pogodbena sodelavca in ti pogoji ne ustvarjajo zastopništva, partnerstva ali skupnega podjetja.
 10. Prehod s prejšnje pogodbe o sodelovanju v programu GACP.Ta odstavek velja za vas, le če imate trenutno sklenjeno obstoječo pogodbo v papirni obliki (»obstoječa papirna pogodba«) z Googlom, ki pokriva vaše sodelovanje v programu GACP (najverjetneje z naslovom »Določila in pogoji za certificirane partnerje za storitev Google Analytics«). Z vašim sprejetjem teh pogojev in Googlovo potrditvijo vašega sprejetja v program GACP obstoječa papirna pogodba preneha veljati, vaše sodelovanje v programu GACP pa v tistem trenutku postane predmet teh pogojev.
STRINJAM SE S TEMI POGOJI
Ime:
Priimek:
Naziv:
E-pošta:
Telefon:
Podjetje: