Za promocijsko dobroimetje, namenjeno spletnemu oglaševanju, veljajo pogoji in določila:

 • Do promocijskega dobroimetja boste upravičeni, če (a) ste nov oglaševalec v programu Google Ads in ste prvi prikaz oglasa zabeležili iz svojega prvega računa Google Ads največ 14 dni pred vnosom promocijske kode; ali če (b) ste obstoječa stranka programa Google Ads in v programu Google Ads omogočite novo funkcijo ali izdelek oziroma znova aktivirate neaktiven račun, kot to določa Google v kuponu. Ustrezna zahteva za primernost je navedena v ponudbi, ki jo dobite od Googla.
 • Oglaševalcem bodo zaračunani vsi stroški za oglaševanje, ki presegajo promocijsko dobroimetje. Če oglaševalci ne želijo plačevati dodatnih stroškov oglaševanja, lahko svoje oglase umaknejo kadar koli, preden porabijo promocijsko dobroimetje. Oglaševalci ne bodo obveščeni, ko bo promocijsko dobroimetje porabljeno.
 • Ko bo dosežena zahtevana poraba in/ali bodo zahtevana dejanja uspešno dokončana ter bodo opravljena vsa preverjanja glede primernosti, bo dobroimetje običajno dodano v 35 dneh, in sicer v razdelku »Povzetek obračunavanja« v računu Google Ads.
 • Dobroimetje poteče 60 dni po uveljavitvi v vašem računu, razen če je drugače določeno v dodatnih določilih in pogojih posamezne promocije. Stanje promocijskega dobroimetja in datum poteka veljavnosti si lahko kadar koli ogledate na zavihku »Promocije« na strani »Obračunavanje« v računu Google Ads.
 • Ponudba je pogojena z odobritvijo oglasov, veljavno registracijo ter sprejetjem standardnih določil in pogojev programa Google Ads.
 • Promocijsko dobroimetje ni prenosljivo in ga ni mogoče prodati ali zamenjati.
 • Google Ireland Limited lahko ponudbo umakne kadar koli in iz katerega koli razloga.
 • Oglaševalci sprejemajo odgovornost in ne smejo uporabiti promocijskega dobroimetja za plačilo davkov ali drugih provizij. Oglaševalčevo plačilo stroškov ali drugih provizij se ne bo upoštevalo pri pridobivanju promocijskega dobroimetja.
 • Izkoristiti je mogoče samo eno promocijsko dobroimetje na stranko.
 • Morda boste morali ustvariti najnižji znesek porabe iz oglaševanja in ta znesek tudi uspešno obračunati, da boste nato lahko promocijsko dobroimetje pripisano na vaš račun.
 • Uporaba ponudbe je morda omejena na možnosti obračunavanja prek samodejnih plačil.
 • Če ste račun Google Ads ustvarili v drugi valuti, kot je valuta pripisanega promocijskega dobroimetja, lahko za dejanski znesek zahtev glede porabe in promocijsko dobroimetje veljajo nihanja tuje valute.
 • Ponudba je veljavna samo za stranke z naslovom za izstavitev računa v Sloveniji.
 • Ponudba poteče 3 mesece po tem, ko je bil medij, ki vsebuje vaš kupon, prvič izdan, ali na datum poteka veljavnosti, ki je naveden na kuponu (če obstaja).
 • Z uporabo tega kupona in/ali promocijskega dobroimetja sprejemate ta določila ter pogoje. Ponudba ni veljavna, kjer je prepovedana z zakonom.
 • Opravičujemo se, ker ste morali prebrati vse to pravno besedilo.