Upravljanje piškotkov v brskalniku

Nekateri uporabniki ne želijo uporabljati piškotkov, zato večina brskalnikov ponuja možnost upravljanja piškotkov, kot vam ustreza.

V nekaterih brskalnikih lahko nastavite pravila za upravljanje piškotkov za vsako posamezno spletno mesto, zato da imate natančnejši nadzor nad svojo zasebnostjo. Tako lahko onemogočite piškotke z vseh spletnih mest razen piškotkov, ki jim zaupate.

V brskalniku Google Chrome je v meniju Orodja na voljo možnost Počisti podatke brskanja, s katero lahko izbrišete piškotke in druge podatke spletnih mest in vtičnikov, vključno s podatki, ki jih v napravi shrani predvajalnik Adobe Flash Player (običajno imenovanimi piškotki Flash). Preberite naša navodila za upravljanje piškotkov v Chromu.

Ena od funkcij, ki jo ponuja Chrome, je tudi način brez beleženja zgodovine. V načinu brez beleženja zgodovine lahko brskate, če ne želite, da se obiski spletnih mest in prenosi shranjujejo v zgodovini brskanja in prenosov. Vsi piškotki, ustvarjeni v načinu brez beleženja zgodovine, se izbrišejo, ko zaprete vsa okna tega načina.