GoogleAnalize

Družabne konverzije

Dokazovanje donosnosti naložbe iz družabnih medijev je težavna naloga celo za izkušene strokovnjake za spletno trženje. Vendar nič več. Poročilo o konverzijah omogoča pregled nad trženjem v družabnih medijih – in neposredno prikazuje, kako družabna omrežja vplivajo na vaše podjetje.

Družabne konverzije

Pregled

V poročilu o konverzijah so prikazane stopnje konverzij in denarna vrednost konverzij, do katerih je prišlo zaradi obiskov iz družabnih omrežij. Te obiske povežemo z vašimi cilji in transakcijami e-trgovine. Izberete cilje, ki so pomembni za vaše podjetje, nato pa si lahko ogledate, kako vam družabno omrežje kot vir pomaga doseči te cilje.

Zakaj uporabiti poročilo o konverzijah

Na voljo je veliko število tržnih kanalov in programov, razumevanje njihovega vpliva na vaše cilje pa vam pomaga sprejemati odločitve o družabni strategiji, ki temeljijo na informacijah.

  • Oglejte si, kakšen je je vpliv družabnega omrežja na vaše cilje – v preprostih poročilih, pripravljenih za uporabo.
  • Ugotovite, katera vsebina zagotavlja konverzije pri ciljnih skupinah v družabnem omrežju.
  • Prikažite rezultate poročil ključnim interesnim skupinam in izrazite vrednost družabnega omrežja.

Kako to deluje?

  • Poročilo o konverzijah uporabi referenčni vir in ga poveže neposredno s cilji in sledenjem e-trgovini, ki ste jih določili.
  • Poročila razčlenijo prispevek družabnega omrežja kot zadnji referenčni vir vaše stranke, ki je na primer prišla na vaše spletno mesto neposredno z družabnega spletnega mesta, razčlenijo pa tudi primere, ko je družabno spletno mesto sodelovalo višje v verigi konverzije.

Kje ga lahko najdem?

Poročilo o konverzijah lahko najdete na kartici »Običajno poročanje« pri možnosti Viri prometa > Družabna omrežja > Konverzije.