Okviri samoregulacije

Zadnja sprememba: 02. oktober 2017

Kot je opisano v naši registraciji za program zasebnostnega ščita, upoštevamo EU-US in Swiss-US Privacy Shield Frameworks, kot ga je opredelilo ameriško ministrstvo za trgovino, glede zbiranja, uporabe in hranjenja osebnih podatkov iz držav članic Evropske unije oziroma Švice. Google, vključno s podjetjem Google LLC in podružnicami v Združenih državah, ki so v celotni lasti podjetja Google LLC, je potrdil, da ravna skladno z načeli zasebnosti v okviru programa zasebnostnega ščita. Google je še naprej odgovoren za morebitne vaše osebne podatke, razkrite tretjim osebam po načelu prenosa tretjemu zaradi zunanje obdelave v imenu Googla, kot je opisano v razdelku »Podatki, ki jih dajemo v skupno rabo«. Če želite več informacij o programu zasebnostnega ščita in si želite ogledati Googlovo registracijo zanj, obiščite spletno mesto za zasebnostni ščit.

Če imate vprašanje glede naših postopkov zagotavljanja zasebnosti v povezavi z registracijo za program zasebnostnega ščita, se obrnite na nas. Za Google veljajo pooblastila za preiskovanje in uveljavljanje predpisov, ki jih ima ameriška zvezna komisija za trgovino (Federal Trade Commission oz. FTC). Pritožbo lahko pošljete tudi lokalnemu organu za varstvo podatkov in v sodelovanju z njim bomo poskrbeli za odpravo vaših pomislekov. Dogovor o zasebnostnem ščitu v nekaterih primerih daje pravico do sprožitve zavezujoče arbitraže za reševanje pritožb, ki niso bile rešene drugače, kot je opisano v prilogi I k načelom zasebnostnega ščita.

Google spoštuje tudi panožne standarde za preglednost in izbiro pri spletnih oglasih.